معرفی مدیران

 • مهندس فریبرز بهنیا
  • مهندس فریبرز بهنیا
  • سمت: مدیر عامل
  • تحصیلات:کارشناسی ارشد
  • پست الکترونیک: President@ai-petco.com
 • سعید عباسی
  • سعید عباسی
  • سمت: قائم مقام مدیر عامل
  • تحصیلات:کارشناسی ارشد
  • پست الکترونیک: Remanager@ai-petco.com